KRONIKA V OBRAZECH

Neradi bychom na tomto místě nahrazovali naši tištěnou kroniku, ta je k dispozici v klubovně TyfloCentra, proto jen stručně připomeneme události a dáme prostor fotografiím, které jsme zaznamenali naším digitálním fotoaparátem značky SONY.

14. dubna 2011

Mistrovství libereckého kraje v bowlingu vyhrálo liberecké družstvo - gratulujeme.
Atmosféra bowlingového turnaje byla velmi rušná MP3.
V radostně rušném prostředí nahrávku na diktafon Olympus pořídila Mgr. Jana Načeradská.

26. srpna 2008

Studená kuchyně.

Červenec, srpen 2008

V letních měsících probíhá každý rok v areálu zahrady Domova seniorů ve Vratislavicích
Léto seniorů.
Na tuto akci jsou zváni přední umělci populární hudby.
Také letos jsme se měli na co těšit. Koncerty se konaly každý druhý čtvrtek v měsíci v odpoledních hodinách.
Josef Zíma nás překvapil svou vitalitou, Haidi Janků svým okouzlujícím půvabem a temperamentem. Josef Laufer svým vtipem. Davide Mattioli nedal zapřít , že v něm koluje italská krev. Eva Pilarová nás okouzlila svým zpěvem, Milan Drobný, který tvrdí, že na stárnutí nemá čas.
A tak každý druhý čtvrtek jsme se sešli , a v doprovodu naší průvodkyně Evy jsme společně odjeli do Domova seniorů.
Kromě dobré zábavy jsme se také těšili na výborné grilované uzeniny.
Léto končí a my se necháme překvapit, co připraví organizátoři na příští rok.

Květen 2008

Ve dnech 26. 5. až 1. 6. 2008 Ozdravný pobyt Kundratice 2008. pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Liberci. Pobytu se zúčastnilo celkem 21 členů.
Přálo nám počasí a personál lázní se o nás staral s velkou péčí. Každý si mohl procedůry vybrat na doporučení odborných lékařů a všichni si péči zdravotního personálu velmi vychvalovali.
Tento týdenní pobyt splnil naše očekávání. Vrátili jsme se odpočatí a velmi spokojeni.
Děkujeme sponzorům, kteří nám na pobyt přispěli finanční částkou.
Krajskému úřadu města Liberec (odbor zdravotnictví)
Nadaci Škola hrou
Nadaci Euronisa
Nadaci Syner

Prosinec 2006

11.12. jsme v rámci Dámského klubu oslavovali narozeniny paní Táborské. Do dalších let jí přejeme hodně optimismu, zdraví a radosti nejen s kocourkem Bertíkem:-)

04.12. v naší klubovně proběhla přednáška o aromaterapii. Pan Zbyněk Šedivý z Vlčí Hory u Krásné Lípy, jeden ze zakladatelů České asociace aromaterapeutů, nám vyprávěl o síle rostlin ukryté v jejich vůních.

Listopad 2006

23.11. pár dnů po Oblastním shromáždění, které jsme měli spojené s mikulášskou besídkou, k nám do Křesla pro hosta přijal pozvání pan Rambousek, bývalý předseda liberecké odbočky SONS. Klubovna praskala ve švech...
Ve stejný den nás také navštívil zástupce firmy Spektra pan Rezler.

Říjen 2006

24.10. jsme uspořádali pro zájemce z řad veřejnosti Den otevřených dveří. Mezi hosty byla Třída ze ZŠ Vrchlického nebo paní Bartoníčková ze Sociálního odboru Magistrátu města Liberce.

Červenec 2006

25.7. jsme byli pozvaní do Dolní Bukoviny.Návštěva u pana Postelta a jeho maminky, která je v TC proslulá svými dobrotami, proběhla ve velmi přátelské atmosféře.

Červen 2006

26.6. na Dámském klubu proběhla oslava jmenin paní Kunderové. Děkujeme jí za statečné vedení našeho Klubu vaření a přejeme jí hodně zdraví, optimismu a energie:-)

Květen 2006

2.5. místo plánovaného výletu do Prahy za Karlem IV. jsme se vydali do nedalekého Turnova na Hrubý Rohozec. Posilněni věnečky z nádražní cukrárny jsme se vydali pěšky na zámek a užili si tak krásný, slunečný den.

Duben 2006

27.4. proběhlo školení Tyfloservisu pro dobrovolníky a pracovníky TyfloCentra. Po teorii v prostorách TC náseldovalo seznámení s konkrétními pomůckami v Tyfloservisu. Nechyběla ani část zážitková, kdy se účastníci rozdělili do dvojic a vyzkoušeli si chůzi s klapkami na očích a průvodcem. Trasa směřovala k nejbližší jídelně, kde se aktéři posilnili obědem a vyměnili si klapky - následoval cesta zpět.

22.4. v sobotu se konalo Oblastní shromáždění, kde se jako hosté objevili pan Ing. Miroslav Šetek a ředitelka rehabilitačně-rekvalifikačního střediska Dědina - paní Mgr. Schifferová. Ta s sebou přivezla prodejní ukázky výrobků (košíky, keramiku, tkané věci). Přítomni dále byli zaměstnanci detašovaných pracovišť TC v Semilech, pan Mgr. Bureš, a Jablonci nad Nisou, paní Kubánková, a jejich koordinátorka, paní Krausová, která promluvila i pár slov k projektům EU, díky nimž jsou tato pracoviště financována. V neposlední řadě přijela také paní Růženka Preislerová z chráněné dílny v Nové Pace také s prodejní výsta.uov

21.4. Koncepčně analytické a výzkumné oddělení Národního institutu dětí a mládeže (NIMD) Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy nás požádalo o spolupráci ve výzkumném projektu s názvem "Situace mladých lidí s omezenými příležitostmi". Terénní šetření formou focus group pro účely výzkumného úkolu v našem TyfloCentru provedli Bc. Bocan a Bc. Štursová. Vyhodnocení bude k dispozici začátkem příštího roku.

13.4. jsme přijali pozvání SONS Semily a vypravili se na soutěžní klání v bowlingu. Hráli jsme proti sobě jako dvě družstva a ve výseldku nebylo vítězů ani poražených - věcné ceny si odnesl snad každý. Děkujeme tímto sponzorům za skvělé ceny. (Fotografie nejsou příliš kvalitní z důvodů tmavých prostor)

12.4. se všichni těšili na velikonoční besídku, klubovna opět praskala ve švech a my byli rádi z tak hojné účasti. V rámci příprav se v pondělí v rámci Dámského klubu pekly tři druhy beránků. A nelze nepoděkovat paní Kunderové, která se velkou měrou zasloužila zajištění prostřených dobrot. Návštěvníci vypadali spokojeně. Doufáme, že k jarní náladě přispěl i sbor malých zpěváčků Očičko z dětského stacionáře. A stejně jako na každé besídce ani nyní nechyběla tombola, tentokrát díky Hypernově a Jablonexu jsme opět mohli nabídnout pěkné ceny. Posuďte sami, jak dámám sluší šperky...

11.4. se paní Kondášová a Irenkou Schmiedovou vydaly do vzdálené Nové Paky, kde byla otevřena prodejní výstavy výrobků z chráněných dílen Centra Vyšehrad. Vyučuje zde nevidomá paní Preislerová na tkalcovském stavu. Naše vyslankyně byly z výstavy nadšeny a pořídily novou výzdobu do jídelny a také pár fotografií.

4.4. byl den plný exkurzí pro zaměstance TC. Jako první jsme navštívili Speciálně pedagogické centrum (SPC) určené pro děti, mládež do 18 let se zrakovým handicapem a jejich rodiče. Následovala instituce Raná péče.

Březen 2006

30.3. proběhla v našem TC přednáška o léčivých účincích rostlinprezentace firmy JUST. Účastníci byli spokojeni, a proto se mohou těšit na další setkání s velice přjemnou a milou paní Třešňákovou.

27.3. O týden později měla narozeniny naše dobrovolnice paní Hlaváčková

20.3. byl den ve znamení oslav. Narozeniny měla paní Bitnarová a krásné jubileum slavila paní Kvěchová. Gratulantek přišlo hodně. U stolu nebylo téměř místo, když se začali ochutnávat výborně dorty paní Kvěchové. Nechyběl ani přípitek (jehož fáze se nám podařilo zaznamenat).

Leden 2006

25.1. Naše výstava přilákala mnohé zájemce o historii. Mezi návštěvníky byla i paní Paříková ze Speciálního pedagogického centra pro zrakově postižené se svými mladými klienty. Těšíme se na další návštěvu a spolupráci.

18.1. oslavila krásné narozeniny paní Růžičková 

16.1. se konala vernisáž hmatové výstavy Doteky staré krásy, kterou uspořádalo Kulturní asociace Nová Akropole ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně... Mezi návštěvníky byla např. paní Paříková z SPC, paní Bartoňová ad. Součástí vernisáže byly ukázky z řecké a egyptské poezie s hudebním doprovodem. Akce potrvá do 27. ledna. Výstava 

1.1. K prvnímu lednu jsme se rozloučili s dvěma pracovnicemi Janou Borisovou a Romčou Plischkovou. Věnujme jim tichou vzpomínku :-)

prosinec 2005

8.12. v TC Liberec proběhla vánoční besídka, potěšilo k nám zavítalo návštěvníků, lákavá byla nejen bohatá tombola*, ale především pěvecké vystoupení paní Ivy Mojžíškové z Prahy a Olinky Valentové z Rychnova, které zpříjemnili sváteční atmosféru. Vánoce
*Děkujeme sponzorovi velmi žádané výhry, a sice pivovaru Svijany

1.12. k nám až z dalekého Zlína přijela návštěva z tamního TyfloCentra. Výpravu tvořil pan ředitel Dračka a náš starý známý Milan s Gájou, přivezli sebou také velice milou slečnu Hanku, která byla ochotná uspořádat nám povídání na téma vůně a jejich působení na člověka. Přednáška o aromaterapii 

Září 2005

27.9. – 1.10. Rehabilitačně-rekondiční pobyt pro nezadané

13.9. Prezentační akce – přednáška o vodících psech, včetně praktického vyzkoušení

Srpen 2005

31.8. Rozloučení s prázdninami na zahrádce u paní Vozkové – opékání špekáčků

30.8. Léto seniorů – hraje Big Band Luboše Ottla jako host vystoupil Petr Kotvald

18.8. jsme se opět prázdninového pořadu s názvem Léto seniorů, tentokrát byli hosty Dixiland a Václav Neckář

Červenec 2005

21.7. V rámci pořadu Léto seniorů proběhla volba miss a my u toho nechyběli...

20.7. Jedním z našich prázdninových výletů byla návštěva Jablonce nad Nisou, zejména výšlap na Petřín a posezení v restauraci