AKTUÁLNĚ:

V době od pondělí 4. července do pátku 2.srpna (letní prázdniny) bude provoz TyfloCentra omezen.

SONS ČR pořádá 8. až 11.9. 2011 v Ústí nad Labem již 19. ročník festivalu zájmové umělecké tvorby amatérských zrakově postižených umělců Tyfloart 2011.
Případní zájemci kontaktujte prosím přímo SONS, telefonicky 775 722 798.
knizetova@sons.cz
Nebo písemně na SONS ČR, Krakovská 21, Praha, 110 00.
Přihlášky do 1.7. 2011.

Mistrovství libereckého kraje v bowlingu vyhrálo liberecké družstvo - gratulujeme. Atmosféra bowlingového turnaje byla velmi rušná.

V rámci našich služeb poskytujeme pro klienty s pohybovými obtížemi či dlouhodobě nemocné i návštěvy v domácnosti.
Nabízíme při nich možnost popovídání si, poskytnutí rady, donesení zvukových knih, přečtení korespondence, apod.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 736 130 590, nebo 732 546 977, případně 488 577 661.
Tato sociální služba je poskytována bezplatně.

Od 1. listopadu na pozici sociálního pracovníka nastoupila

slečna Bc. Jana Eichlerová, které přejeme, aby se jí v této práci dařilo ke spokojenosti všech.

Změna na pozici v sociálních službách - průvodkyně

V listopadu nastoupila na pozici pracovníka v sociálních službách paní Yveta Slánská, jako zástup za naši průvodkyni Marcelu Svobodovou, která končí ke konci roku 2010.
Pozice pracovníka v sociálních službách je nově obsazena i v České Lípě, kde nastupuje paní Markéta Říhová.
Přejeme hodně sil, zdraví a následnou spokojenost všech.

Nabídku ozvučených bankomatůČeské spořitelny v libereckém kraji rozšířily Ozvučené bankomaty ČSOB.
Popis a návod k použití ozvučených bankomatů.

Nové aktivizační činnosti:
Od února 2010 vás rádi uvítáme i v novém prostoru keramické dílny. Práce s hlínou bude vedena tak, aby tuto aktivitu mohli využít i zcela nevidomí. Pracovní skupinky si rozdělíme již v průběhu ledna a to max. po 4 účastnících. Můžete navrhovat dny i čas, který by vám vyhovoval. Tuto činnost nabízíme i pro pobočky TyfloCentra v Semilech, České Lípě a Turnově. Mohou být jednorázové, nebo pravidelné kurzy po dohodě s Marcelou Svobodovou.

Ergocycling - ukázková hodina se velmi líbila, v případě dalšího zájmu nás kontaktujte.

Pro vaši bezpečnost:
Osobní alarm Bodyguard2 vám byl představen na zasedání oblastní pobočky SONS. Alarm slouží jako akustická obrana před útočníkem, psem, upozornění okolí na nebezpečí (přivolání svědků) a přivolání pomoci při zdravotních potížích. Aktivace se provádí vytržením poutka z přívěšku. Alarm lze užívat opakovaně. Cena je cca 70 Kč.

Při rekonstrukci vlakového nádraží budou instalovány ozvučovací majáčky.

Vyvolávací systémy pro nevidomé v libereckém kraji

Pošty s těmito systémi v libereckém kraji.
Popis funkce. V blízkosti pošty si aktivujete orientační hlasový majáček, který by měl být umístěn nad vstupními dveřmi do budovy. Z jeho první fráze, kterou si spustíte stiskem tlačítka 1 na obou typech vysílačů VPN, se dozvíte název pošty. Z druhé, doplňující fráze, kterou aktivujete stiskem tlačítka 2 na ovladači VPN 01, nebo tlačítka 3 u vysílače v holi, se dozvíte podrobnosti o tom jak se dostanete do odbavovací haly. na větších poštách ještě můžete využít kontrastní umělou vodící linii, snadno identifikovatelnou klouzavým pohybem bílé hole a ta Vás přivede od vstupních dveří odbavovací haly až k hranici vyhrazené přepážky. Zde stisknete tlačítko 4 na vysilačce, případně prostřední tlačítko na holi. Dvojité cinknutí, výrazně odlišné od ostatních zvuků vám signalizuje, že jste byli zaregistrováni do jejich vyvolávacího - lístkového - systému. Současně tím také podáte informaci o své přítomnosti pracovnici na přepážce a zajistíte si tím i přednostní odbavení. Jakmile bude přepážka volná spustí její obsluha akustický signál jímž je dvojité přerušované klepání. Tento signál vás informuje o možnosti přístupu a zároveň vás navede k okénku, kde s vámi vyřídí záležitosti, které budete požadovat.
Zvuková reportáž "Z jiného pohledu".    Reportáž z jiné pošty.
Seznam pošt v celé ČR. vybavených navigačními majáčky ke stažení ve formátu xls

Vaše dotazy, připomínky a návrhy k činnosti TyfloCentra

můžete vkládat do krabice umístěné u vchodu do Tyflocentra.
Nebo je můžete napsat zde.

Upozornění pro zajišťování průvodcovské a předčitatelské služby:

Prosíme o včasné rezervování termínů, kdy budete potřebovat individuálně průvodcovskou službu. Závisí na tom plánování společných akcí, kdy použije službu více klientů dohromady.

Nová lektorka PC kurzů

K 14. dubnu 2008: Anička Kubová očekává narození miminka a my ji přejeme, ať všechno dobře dopadne. Nová lektorka Ing. Jana Smolná se usilovně školí a po prázdninách budou počítačové kurzy pokračovat.

Změna na pozici ředitele

K 1. dubnu 2008: Kateřina Šretrová, pověřená dočasně vedením TC, se rozhodla k tomuto datu odejít. Oficiální pozici ředitele vykonává pan Ing. Rudolf Vrzala.

Změna telefonního čísla v Semilech

K 1. listopadu 2007: Pozor! naše detašované pracoviště v Semilech má nové telefonní číslo, a sice: 488 577 840.

Zahájení provozu v nových prostorách

K 3. září 2007: Těšíme se na Vás při oficiálním zahájení provozu TyfloCentra v nových prostorách od 8 hodin. Rádi Vás provedeme po naší části areálu, pochlubíme se teráskou, zahrádkou, novým stolem na show-down atd. Samozřejmě bude připraveno také malé pohoštení. Všichni jste srdečně zváni!

Stěhování

K 31. červenci 2007: TyfloCentrum Liberec o.p.s. spolu s OO SONS Liberec dostaly od města Liberce výpověď z nájmu na adrese tř. Dr. Milady Horákové 333/9. TyfloCentrum a odbočka se stěhují do náhradních prostor, které město nabídlo.
Nová adresa je: Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 - Králův Háj
Z centra města se k nám dostanete spojem MHD č. 21. směr Králův Háj, výstupní stanice: U Vodárny. Po výstupu nepřecházejte silnici, po deseti metrech chůze ve směru jízdy se vydejte vpravo na prašnou cestu, po pravé ruce budete míjet krámek a vlevo školku, za ní je vstup do areálu našeho nového objektu. Jedná se o objekt bývalých jeslí, spolu s námi zde sídlí organizace ČÁP a Středisko jógy. Náš samostatný vchod je ten první za bránou.

Konec projektu OPRLZ

K 31. květnu 2007: Kurzy pořádané v rámci projektu „Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce v Libereckém kraji“ byly na všech pracovištích v Semilech, Jablonci nad Nisou a Liberci ukončeny k tomuto datu. V Jablonci nad Nisou bylo zrušeno detašované pracoviště ve Spolkovém domě. Semilské detašované pracoviště stále zůstává díky dalšímu projektu. Bohužel jsme se tak museli rozloučit také s některými projektovými zaměstnanci. Z Jablonce nad Nisou je to paní Vanda Kubánková, která však nadále spolupracuje s jabloneckou OO SONS. Ze Semil je to pak věčný smíšek paní Hanka Menšíková.

K 1. červnu 2006: Od června 2006 jsme se rozrostli o tato detašovaná pracoviště:
JABLONEC N. N. - SPOLKOVÝ DŮM
– projekt OPRLZ:
p. Kubánková Václava (sociální pracovnice – vzdělávání) 605 058 533
SEMILY
– projekt OPRLZ:
p. Menšíková Hana (sociální pracovnice - vzdělávání) 724 179 810
– projekt SROP:
p. Mgr. Bureš Pavel (regionální pracovník TC) 607 886 616
p. Janočko Milan (asistent ZP) 739 161 170
TURNOV
– projekt SROP:
p. Kondáš Matěj (region. pracovník TC) 721 105 784
p. Louda Josef (asistent ZP) 608 777 511
ČESKÁ LÍPA
– projekt SROP:
p. Mgr. Šetková Barbora (regionální pracovnice TC) 487 874 861
p. Kořínková Eva (asistent ZP) 487 874 861
LIBEREC
– projekt OPRLZ:
p. Krausová Eva (koordinátorka) 774 588 488
p. Seidl Tomáš (lektor PC) 607 224 296
p. Kubová Anna (lektorka PC) 732 537 895
– projekt SROP:
p. Ing. Kondášová Jana (koordinátor) 732 552 529
p. Ing. Dejda Milan (terénní pracovník Frýdlant) 485 341 341

Projekt OPRLZ

K 1. dubnu 2006: V rámci projektu OPRLZ se odbočkám dostane počítačového vybavení. Více k tomuto projektu se dozvíte zde

Výběrové řízení

K 7. březnu 2006: V rámci projektu EU proběhlo 7. března výběrové řízení na pozice regionálních pracovníků TC Liberec pro odbočky v Jablonci n. N. a v Semilech. Jejich úkolem bude tyto odbočky profesionalizovat. Děkujeme za účast v komisi panu prezidentu Pešákovi, paní Fajmonové a panu Šetkovi

Projekty EU

V letech 2005-2006: TC Liberec se zapojilo do těchto projektů:
1) EQUAL - Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením (ADIP)
2) Sociální integrace v Libereckém kraji - Rozvoj lidských zdrojů
3) OPRLZ - Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trhu práce v Libereckém kraji

Bariéry

Máte možnost nahlásit 24 hodin denně vše, co Vás trápí pokud jde o bariéry, překážky v komunikacích, potřebu přechodů aj. Problém se pokusíme ihned řešit! Problémy hlaste na telefon se záznamníkem: 485 151 488 
Připravuje se:
- ozvučení odbočky v Jablonci nad Nisou a v Semilech
Podařilo se:
- ozvučení vlakového nádraží ČD v Liberci, Městského Úřadu Jablonec nad Nisou, Krajského úřadu Liberec 
- otevřena nová pošta v Liberci 1 u divadla F.X. Šaldy (objekt po rekonstrukci, ve vstupním prostoru informace pro zrakově postižené v Braillově písmu)
- nový přechod se zvukovou signalizací v Jablonci n. Nisou u tramvaje na Liberec
- nový přechod u Úřadu práce v Liberci
- jednání s DPML o ozvučení autobusů a tramvají

Rozdíly mezi SONS a TyfloCentrem.

Informace z let minulých, které pozbyli aktuálnosti.

Děkujeme našim sponzorům

Počet návštěv v roce 2011