Nabídka služeb

dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., je většina poskytovaných sociálních služeb bezplatná.
Výjimku tvoří průvodcovské a předčitatelské služby, jejichž poskytování se řídí standardy TC Liberec.
zpoplatněny jsou také doplňkové služby, které jsou poskytovány nad rámec činnosti TC.

   Komu poskytujeme služby?
Osobám od 18-ti let s těžkým zrakovým postižením (které může být i kombinované s dalším postižením tělesným či smyslovým).

   Jaké služby poskytujeme?
předčitatelské a ostatní asistentské služby (pomoc při nákupech samostatně žijícím nevidomým, při jednání na úřadech apod.) jednorázové i opakované

- terénní služby sociální péče pro zrakově postižené seniory a imobilní občany (poradenství, předčitatelská služba, doplňkové formy rehabilitace přímo v domácím prostředí)

-zprostředkování bezplatného sociálního a pracovně právního poradenství zrakově postiženým občanům

- socioterapeutické služby pro těžce zrakově postižené občany s doplňkovými formami sociální rehabilitace, program pro nezaměstnané z této sociálně zdravotní skupiny

- poradenství a konzultace při výběru kompenzačních pomůcek na zpracování informací (PC) a jejich předvedení

- přípravné, základní a nástavbové kurzy obsluhy těchto pomůcek, včetně práce s Internetem

- služby digitalizace a úpravy textů, slepecký a zvětšený tisk, vyhledávání na Internetu; technické poradenství v oblasti informačních a komunikačních technologií se speciální úpravou pro zrakově postižené osoby se specifickými potřebami

Ceník služeb

   Průvodcovské služby:
60,- Kč za první započatou hodinu, a dále 30,- Kč za každou další započatou půl hodinu.

   Terénní předčitatelské služby:
40,- Kč za každou započatou půl hodinu.
   Ambulantní předčitatelské služby: 40,- Kč za každou započatou půl hodinu,

minimální úkony (tj. vyplnění 1 složenky, vypsání adresy, přečtení SMS) poskytnuté ambulantně na pracovišti organizace jsou zdarma.

   Doplňkové služby:
Kopírování, tisk: černobílé kopírování: 1,50 Kč za A4,
černobílý tisk: 1,50 Kč za A4,
barevný tisk: 10,- Kč za A4.

Digitalizace textu, korektury:
rychlá digitalizace: 1,- Kč na A4,
digitalizace s korekturou dle předlohy: 2,- Kč za A4
digitalizace textu s nestandardními znaky, tabulkami či náročná korektura: 10,- Kč.

Práce na internetu:
30,- Kč za každou započatou půl hodinu
(maximální možná doba práce na internetu je pro 1 uživatele 1 hodina denně).

   Telefonování:
20,- Kč za každých započatých 5 minut.

   Zácvik pro používání kompenzačních pomůcek:
Základní kurz (50 hodin): 10 000,- Kč
Rozšiřující hodiny: 200,- Kč za 1 hodinu

Podrobné informace k nabízeným službám. doc
Ceník ke stažení.txt

Služby Vám poskytnou tito pracovníci:

Irena Schmiedová (sociální pracovnice)
poradenství, pořádání aktivit v TC i mimo něj, návštěvy imobilních uživatelů, poskytnutí doplňkových služeb.
Mobil: 732 546 977
schmiedova@tyflocentrum.cz

Bc. Jana Eichlerová (sociální pracovnice)
poradenství, pořádání aktivit v TC i mimo něj, občasné průvodcovské a předčitatelské služby, poskytnutí doplňkových služeb.
Mobil: 732 172 359
eichlerova@tyflocentrum.cz

Yveta Slánská (pracovnice v sociálních službách)
průvodcovské a předčitatelské služby, návštěvy imobilních uživatelů, pořádání aktivit v TC i mimo něj, poskytnutí doplňkových služeb.
Mobil: 736 130 590
slanska@tyflocentrum.cz

Ing. Jana Smolná (lektorka Tyflokabinetu Praha)
kurz Zácvik pro používání kompenzačních pomůcek, kroužky práce s výpočetní technikou, digitalizace textů.
Mobil: 731 913 585
smolna@sons.cz

Mgr. Tomáš Seidl (odborný pracovník)
poskytnutí doplňkových služeb, pořádání aktivit v TC.
Mobil: 607 224 296
tomas_seidl@tyflocentrum.cz

Zprostředkování úpravy oděvů

Ceny pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P o 20% levněji

Zkrácení kalhot s portou za 60,- Kč; bez porty za 50,- Kč

Zkrácení sukně úzké za 40,- Kč; široké za 60,- Kč

Zkrácení sukně s podšívkou a vyžehlením za 80,- Kč

Zúžení sukně normál za 80,- Kč; široké s podšívkou za 150,- Kč

Výměna zipu u sukně za 40,- Kč; u šatů za 50,- Kč; u kalhot za 50,- Kč; u džín s vlastním zipem za 60,- Kč; u džín bez vlastního zipu za 80,- Kč; u letní bundy bez vlastního zipu za 120,- Kč; u zimní bundy bez vlastního zipu za 150,- Kč

Kůže příplatek 30-50,- Kč

Ostatní opravy dle potřeby a stavu oděvu
Více na tel: 736 130 590

jaké jsou Vaše povinnosti v rámci TyfloCentra.

Zde můžete upozornit na diskriminaci handicapovaných v oblasti obchodu a služeb.

Počet návštěv v roce 2011