Vedení a klienti děkují magistrátu města Liberce a krajskému úřadu za poskytnutou podporu.

Kontakty

logo TyfloCentra Liberec, o.p.s. piktogram žlutého panáčka s bílou holí na modrém pozadí

Telefon: 488 577 661

E-mail:   liberec@tyflocentrum.cz

Adresa:  Na Výšinách 451

             460 05 Liberec 5 - Králův Háj

Otevírací doba

Pondělí

8 - 16

Úterý

zavřeno

Středa 8 - 16
Čtvrtek 8 - 16
Pátek zavřeno

Po předchozí domluvě je možná individuální návštěva i ve dnech, kdy je zavřeno.

TyfloCentrum Liberec je obecně prospěšnou společností, založenou na podzim roku 2003. Naším zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) se sídlem v Praze. Od roku 2007 jsme řádně registrovaní v Registru poskytovatelů sociálních služeb na Krajském úřadě Liberec.

Sloužíme jako denní centrum sociálních služeb pro občany se zrakovým postižením. Pečujeme o přibližně 250 členů  v pobočkách Liberec, Česká Lípa, Turnov a Semily. Jsme registrováni jako samostatná právnická osoba, IČO 25475894.

Naším posláním je podporovat nevidomé a slabozraké občany v jejich plné integraci do společnosti. Poskytujeme příležitosti vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a větší míře seberealizace. Pomáháme při řešení konkrétních problémů v oblasti sociálně právní, zejména při zvládání nestandardních situací. Zajišťujeme průvodcovskou a předčitatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Celoročně u nás probíhají klubová sezení, výuka na PC, sportovně-kulturní činnosti aj.

Našim cílem je zřízení a udržování systému kvalifikované moderní péče o nevidomé a slabozraké osoby. Centrum denních aktivit bude střediskem nezávislého způsobu života s tímto typem postižení a zachováním možností vzdělávat se, překonávat  hrozící sociální izolaci, trénovat sebeobsluhu atd.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit naši organizaci věcnými či finančními dary na účet 187560461/0300.

Napište co nejvýstižněji co hledáte a dejte vyhledat.

Počet návštěv v roce 2011